Ποιοί Είμαστε

Επωνυμία: ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός Τίτλος: WWW.GREENWEEK.GR
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 126952201000

Κεφάλαιο: 2.000 ευρώ

Έδρα: Ζηνοδότου 1, 11634 Αθήνα

Διαχειριστής: Όλγα Σούλαρη
Εταίρος: Όλγα Σούλαρη – 100% συμμετοχή

Powered By Pixel Perfection  /  Ποιοί Είμαστε  /  Επικοινωνία / Οικονομικά Στοιχεία Site / Οικονομικά Στοιχεία

/ Ποιοί Είμαστε / Όροι Χρήσης